Waterplanten

Ook dit sortiment is zeer breed van planten die aan de oever van het water staan tot planten die dieper in het water leven. Uiteraard mogen hier de waterlelies en zuurstofplanten ook onder genoemd worden.